• Ställa diagnos och kostbehandla komjölksproteinallergi

  Ställa diagnos och kostbehandla komjölksproteinallergi

  Vid diagnosticering görs en bedömning av symptomen, ibland i kombination med provtagning och elimination av komjölk ur kosten. Extensivt hydrolyserad specialnäring spelar en viktig roll vid både diagnosticering och kostbehandling.5

  Läs mer

 • Våra produkter

  Våra produkter

  Här kan du läsa om våra specialnäringar för spädbarn och småbarn med komjölksproteinallergi eller multipel födoämnesallergi.

  Läs mer

 • Beställ broschyrer

  Beställ broschyrer

  Här hittar ni beställnings- och nedladdningsbara broschyrer avsedda för föräldrar till barn med komjölksproteinallergi.

  Läs mer

 • Praktiska introduktionsråd

  Praktiska introduktionsråd

  Här kan du läsa om praktiska råd för att på ett enkelt sätt introducera Nutramigen i spädbarnets kost. Olika råd finns beroende på barnets ålder.

  Läs mer

 • Nyttan med probiotika och tidig tolerans

  Nyttan med probiotika och tidig tolerans

  Det finns många fördelar med att berika specialnäringen med probiotika. Nya sätt att kostbehandla komjölksproteinallergi går ut på att utöver själva elimniationskost nu även tillföra probiotika som Lactobacillus rhamnosus GG för att påskynda toleransutvecklingen.

  Läs mer

 • Instruktionsfilm på olika språk

  Instruktionsfilm på olika språk

  Instruktionsfilm att rekommendera vid förskrivning av Nutramigen. Innehåller råd och tips om hur man bäst kommer igång med att använda Nutramigen. Finns översatt till 6 olika språk.

  Se Film

Referenser

1. DuPont 2012

2. Lothe 1982

3. Lothe 1989 

4. Canani 2013

5. Koletzko 2012

 • Endast avsedd för vårdpersonal i Sverige.
 • ©2004, Mead Johnson & Company, LLC. Alla rättigheter förbehållna.
 • VIKTIGT: Bröstmjölk är spädbarnets bästa föda. Nutramigen, Pregestimil and Nutramigen PURAMINO är livsmedel för speciella medicinska ändamål och ska användas på inrådan av läkare eller dietist.